Om oss

In My Mango Tree

 

Vem är du?

Vill du knyta nya kontakter? Gillar du design? Är du intresserad av en varas ursprung? Då har du kommit till rätt plats!

 

Vem är jag? Jag heter Anna Grönlund, och jag har erfarenhet av att bo, arbeta och umgås med släkt och vänner i hela världen. Jag vill bidra till att stärka det personliga utbytet mellan företagare och kunder, tillverkare och brukare, barn, kvinnor och män med gemensamma drömmar och behov. Jag tror på kraften i möten mellan människor, nära och fjärran. Jag tror att mötet kan vara lika viktigt som utbytet av en vara eller tjänst.

 

Vi öppnar portarna till Namibia, Madagaskar, Sydafrika och Uganda i södra Afrika och några småföretagare där. Du inbjuds att lära känna dem och deras hantverk. Kunskapen kommer att kunna ge dig ett extra värde när du handlar deras varor i vår butik. Ambitionen är att alla varor ska vara spårbara, dels till de enskilda tillverkarna och dels vad det gäller varans beståndsdelar. Produktionen ska vara hållbar på lång sikt, ur social, ekonomisk och ekologisk synvinkel. Varan ska till exempel inte ha sitt ursprung från växter och djur som är utrotningshotade, produktionen ska inte hota miljön och tillverkarna ska själva kunna påverka försäljningen och ta del av vinsten.

 

Det namn som jag har valt för mitt nya företag, In My Mango Tree, har sin härkomst i det mangoträd som växte på min bakgård i Gweru, Zimbabwe, och som för mig symboliserar mycket av det goda i Afrika. Dess överflöd på frukt var så stort att jag aldrig kunde äta upp det själv, utan jag måste dela med mig!

Vad vill du ha?

Vi hoppas att du vill köpa något av oss, men vi vill gärna veta vad du saknar och vad du är intresserad av. Vi har en ständigt pågående marknadsundersökning! På sikt hoppas jag att kunna sälja varor från andra länder i södra Afrika, som Botswana, Zimbabwe och Mocambique. Jag hoppas även att kunna utöka sortimentet, till exempel med en klädkollektion, litteratur, musik, resor - ja, endast din fantasi sätter gränser!

Varför tror jag att du kommer att vilja köpa något från In My Mango Tree Shop? Jag tror att det kommer att ge dig ett extra värde. Du kanske bara vill ha en bakgrund eller en berättelse till ditt köp, men du inbjuds också att bli en länk från människa till människa och från kontinent till kontinent.

 

Vid sidan av butiken kommer In My Mango Tree att kunna erbjuda konsultstöd. Jag har mer än tjugo års erfarenhet av projektledning, verksamhetsstöd och tillsyn inom till exempel fysisk planering, miljö, vattenförvaltning, klimatanpassning, avfallshantering och naturvård på kommunal nivå i såväl Sverige som Afrika. Jag är också van vid att skriva tal, texter och rapporter i mångahanda ämnen, och för både privata och officiella sammanhang.

Varför tror jag att du kommer att vilja anlita In My Mango Tree Consulting? Jag tror att jag kommer att kunna ge dig ett nytt perspektiv och ett nytt sammanhang.

 

 

Vad gör du?

Öppna vår varukatalog och fundera över vilka varor du tror kan vara intressanta och vad du saknar.

Go to Shop!

Vill du önska dig något? Känns det bra att säga ifrån? Gör det här!

Skriv ned dina svar och skicka!

Vill du följa oss? Lämna dina kontaktuppgifter, eller följ oss på bloggen och sociala medier!

 

Har du andra synpunkter, frågor eller tips? Vill du knyta kontakt? Du når oss på:.

In My Mango Tree Shop:

Byggstenar

 • Nätverk
 • Möten
 • Nära och fjärran
 • Små företag
 • Exklusivt
 • Personligt
 • Slow motion
 • Hållbart

 

In My Mango Tree, mail@inmymangotree.se

+46 702 676 216, Killebodavägen 170-59, S-291 56 ARKELSTORP, SWEDEN

Verksamhet

 • Namibia
 • Madagaskar
 • Sydafrika
 • Uganda
 • Sweden
 • and counting...
 •  
 •  
 •  
 •