Consulting

In My Mango Tree

 

Vem är jag?

Vill du knyta ny kompetens till dig? Gillar du ordning och reda men också att finna det oväntade? Då har du kommit till rätt plats!

 

Jag heter Anna Grönlund, och efter tjugofem år som tjänsteman i kommun har jag säkert ett antal hyllvärmare på mitt samvete.

Fylliga plandokument och goda beslutsunderlag är guld värda. Idéer och ritningar kan även visas på en pappersserviett, över en kopp kaffe eller te samman med din kollega eller kund. Jag tror på belöningen i att våga och orka mötas och samverka även när det verkar lönlöst. Jag tror att vägen är lika viktig som målet. Med hjälp av andra blir resultatet kanske inte det väntade, men oftast bättre.

 

För varje år som går kan jag allt mindre. Nya världar av kunskap att upptäcka öppnar sig för mig varje daq. Vill du jobba med mig kommer jag att vara oändligt tacksam för allt som du kommer att lära mig. Jag är duktig på att skriva och sammanfatta och jag kan tala inför både stor och liten publik. Men jag har också selektivt minne, och springer ofta runt och ber arbetskamrater om hjälp med de enklaste saker. Du kommer att ha nytta av mig, men jag kommer också att ha stor nytta av dig. Förhoppningsvis kan vi växa tillsammans. Det ser jag fram emot.

 

Vad vill du ha?

Som anställd i tre svenska och en zimbabwisk kommun har jag arbetat som miljöinspektör, kommunekolog, miljöstrateg, fysisk planerare och projektledare.

Till min tjänst har bland annat hört tillsyn, prövning och handläggning av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, naturvård, områdesskydd, miljömål, översiktsplanering, skogs-och vattenförvaltning,grönstruktur o klimatfrågor.

 

Jag har varit sekreterare och verksamhetsutvecklare för Skräbeåns vattenråd och Ivösjökommittén.

 

Som projektledare har jag tagit fram kommuntäckande översiktsplan, VA-plan, vattenförsörjningsplan, dagvattenstrategi, program för natur, kultur, rekreation, vindbruk, klimatanpassning och grönstruktur. Jag har fått leda arbetet med lokala miljömål, nationell och kommunal avfallshantering samt representerat mina kommuner i olika mellankommunala och regionala sammanhang,till exempel med avseende på översvämningsproblematik, vattenförsörjning, bebyggelseutveckling och havsplanering.

 

Som kuriosa kan nämnas att jag under mina år i Afrika alltid fick skriva tal åt såväl mina chefer som borgmästare och councillors. Talen skulle skrivas ut med CAPITAL LETTERS och tre raders avstånd.

 

Till och med den sista december 2014 var jag anställd i Bromölla kommun (2014 rankad som Sveriges tredje bästa naturvårdskommun). Nu är jag min egen och kan ta på mig uppdrag, antingen direkt eller som underkonsult, från början till slut eller som en komplettering av påbörjat arbete.

Ni är också välkomna till min PROJECT CLINIC!

Vad gör du?

Vill du önska dig något? Känns det bra att ta initiativ? Gör det här!

Vill du träffa mig över en fika och småprata om jobb?

 

Kanske rita något på en serviett?

Hör av dig!

Vill du veta mer om mina meriter och yrkeserfarenhet eller få referenser?

 

Hör av dig!

Vill du bara ha lite koll och betrakta oss på avstånd?

Följ oss på bloggen!

Har du andra synpunkter, frågor eller tips? Vill du knyta kontakt? Du når mig på:.

In My Mango Tree Shop:

Byggstenar

 • Nätverk
 • Möten
 • Nära och fjärran
 • Små företag
 • Exklusivt
 • Personligt
 • Slow motion
 • Hållbart

 

In My Mango Tree, mail@inmymangotree.se

+46 702 676 216, Killebodavägen 170-59, S-291 56 ARKELSTORP, SWEDEN

Verksamhet

 • Namibia
 • Madagaskar
 • Sydafrika
 • Uganda
 • Sweden
 • and counting...
 •  
 •  
 •  
 •